Wat is een beëdigde vertaling?

Bij het beëdigen van een vertaling hecht de beëdigde vertaler de vertaling aan het origineel (of het basisdocument) en voorziet elke bladzijde van het document van zijn of haar stempel en handtekening. Bij de beëdigde vertaling zit ook een verklaring waarin de vertaler aangeeft dat hij de tekst naar eer en geweten vertaald heeft en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van het origineel, zoals de vertaler ooit via de eed of belofte aan de rechtbank heeft verklaard te zullen doen. De echtheid van de handtekening van de vertaler wordt bevestigd door een apostille of legalisatie.

Een apostille is een eenvoudige legalisatie die gebruikt wordt wanneer het document uit een land afkomstig is dat het Apostilleverdrag heeft ondertekend. Heeft een land dat niet, dan is een legalisatie benodigd. Voor het aanvragen van een apostille of legalisatie kunt u zich richten tot de Centrale Balie van de rechtbank waar de vertaler zijn of haar handtekening heeft neergelegd. De kosten voor apostille of legalisatie zijn 20 euro per stuk.

Voor meer informatie verwijs ik u naar www.rechtspraak.nl