CV Christina Nikijuluw

2009 Beëdiging als tolk voor de Rechtbank Amsterdam

2009 Definitieve inschrijving bij Bureau btv (Bureau beëdigde tolken en vertalers), onder nummer 959

2005 Definitieve inschrijving als vertaler Sp-NL in het Kwaliteitsregister voor Tolken en Vertalers (daarna Bureau btv)

1995 Beëdiging Vertaler Spaans bij de Rechtbank Zwolle

1990 – 1995 Tolk/Vertaal opleiding Spaans ASR te Amsterdam

1982 – 1983 Studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Diploma propedeuse behaald

1978 – 1982 Studie Spaans aan de Rijksuniversiteit Leiden
Diploma kandidaatsexamen behaald

 

PERMANENTE EDUCATIE >